Osuszanie budynków

Profesjonalne usuwanie wilgoci, osuszanie budynków oraz odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej. W swojej pracy stosujemy najnowocześniejsze metody i technologie, podcinanie ścian budynków metodą PRINZ i iniekcja krystaliczna DK NAWROTA Z WAT.

 

Technologię iniekcji krystalicznej można stosować do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej (izolacje poziome i pionowe) od wnętrza obiektów, bez odkopywania murów zewnętrznych. Metodę tę stosuje się do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów oraz bez względu na ich grubość i stopień zawilgocenia i zasolenia.

 

Iniekcja krystaliczna - technologia ta ma wiele zalet: jest zdecydowanie najtańszą metodą osuszania budowli stosowaną w Polsce, jest ekologiczna, bardzo prosta w stosowaniu.

 

Z powodzeniem przywracamy dawny stan budynków:

  • prywatnych domów wolnostojących
  • mieszkań, piwnic, tarasów
  • budynków użyteczności publicznej.

Wykonujemy nowe izolacje poziome budynków, izolacje pionowe, drenaże. Specjalizujemy się w:

 

Podcinaniu ścian

 

Iniekcji krystalicznej

 

Pomiarach i usuwaniu wilgoci

 

Odtwarzaniu izolacji poziomej

 

Izolacje pionowe

Nasza Firma oferuje również wykonanie izolacji pionowych fundamentów w starym budownictwie. W zależności od specyfiki budowli i wymagań klienta dostosowujemy odpowiednią technologię. Możliwe jest wykonanie izolacji pionowej bez odkopywania piwnic.

Tynki renowacyjne

W wielu przypadkach po wykonaniu robót izolacyjnych konieczne jest zastosowanie tynków renowacyjnych. Wynika to z faktu, że w murach mocno zawilgoconych, w procesie obsychania po wykonaniu izolacji, następuje krystalizacja związków soli i siarczanów. Charakteryzuje się to znacznymi białymi plamami w rejonie schnięcia. Tradycyjne tynki po krótkim czasie ulegają degradacji. Aby temu zapobiec stosujemy system tynków renowacyjnych. Są to specjalne mieszanki gotowych zapraw o dużej przepuszczalności (oddychające), magazynujące sole powstałe podczas obsychania, odporne na działanie agresywnych siarczanów.

Odwodnienia i drenaże

W wielu przypadkach konieczne jest wykonanie sprawnego odwodnienia terenu wokół budynku i prawidłowe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych. W tym celu wykonujemy system drenaży i studni odwadniających.

Wentylacja

To następny element w walce z grzybem. Często pomijany i bagatelizowany przez wielu ludzi. Brak sprawnej wentylacji (zatkane przewody wentylacyjne) lub jej brak jest powodem wzrostu wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Skutkuje to pojawieniem się grzyba. Usprawnienie wentylacji jest często polem naszych działań.

Osuszanie budynków - odgrzybianie, odwilgacanie, osuszanie ścian i osuszanie domów wykonujemy na terenie całej Polski.