Podcinanie ścian

Podcinanie ścian jest metodą pozwalającą na wykonanie izolacji poziomej w istniejącym już budynku. Prace rozpoczyna się od podcięcia muru na wysokości, na której pod ściną ma się znaleźć izolacja - w ten sposób powstaje prześwit o wysokości około 1,5 cm. W jednym procesie technologicznym wycięcie nie może być dłuższe niż 1-1,5 m (w zależności od stanu technicznego ścian). Jeśli ściany murowane są z niezbyt twardych materiałów, podcina się je z użyciem samojezdnych maszyn wyposażonych w piły łańcuchowe lub tarczowe. W zależności od możliwości wygodniejszego dostępu, maszyny tnące można zainstalować od strony zewnętrznej lub wewnętrznej muru. Jeśli w murze znajdują się kamienie, do jego podcinania należy używać pił sznurowych ze sznurem diamentowym.

Szczelinę wyciętą na odcinku 1-1,5 m oczyszcza się, najlepiej przedmuchując ją sprężonym powietrzem. Usunięcie najmniejszych nawet odłamków muru, które mogłyby znaleźć się w podcięciu jest bardzo ważne – ułożona na nich izolacja, dociśnięta ciężarem ścian mogłaby ulec w późniejszym czasie uszkodzeniu. Po oczyszczeniu szczeliny można przystąpić do ułożenia izolacji poziomej. Tak więc w szczelinie układa się płyty z polietylenu, włókna szklanego lub polipropylenu. Pozwalają one uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacyjną, znacznie przy tym trwalszą niż gdybyśmy zastosowali w ich miejsce podwójną warstwę papy. Po ułożeniu izolacji na odcinku, na którym właśnie pracujemy należy co kilkadziesiąt centymetrów wbić kliny. Następnie zaizolowaną szczelinę wypełnia się zaprawą betonową, którą można dodatkowo zmodyfikować domieszkami uszczelniającymi.

Kliny pozostają na swoim miejscu – w tym czasie, gdy podcinany będzie następny odcinek muru, zabezpieczą one (umieszczoną w szczelinie i nie posiadającą jeszcze odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie) zaprawę przed bezpośrednim obciążeniem ścianami.