Iniekcja krystaliczna

Technologię iniekcji krystalicznej możne stosować do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej od wnętrza obiektów, bez odkopywania murów zewnętrznych. Metodę tę stosuje się do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów, oraz bez względu na ich grubość i stopień zawilgocenia i zasolenia.

Technologia iniekcji krystalicznej ma wiele zalet - jest zdecydowanie najtańszą metodą osuszania budowli stosowaną w Polsce, jest ekologiczna, bardzo prosta w stosowaniu. Do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej używane są mineralne preparaty całkowicie wytwarzane w Polsce i z polskich surowców, daje tym lepsze efekty, im bardziej mur jest zawilgocony. Dlatego też przed iniekcja krystaliczna dodatkowo nawilża się otwory iniekcyjne w murze. Wytworzona blokada przeciwwilgociowa typu mineralnego, wykorzystująca do tego celu unikatowe zjawisko samoorganizacji kryształów, jest praktycznie bezterminowo trwała w czasie.

Etapy prac przy wykonywaniu izolacji poziomej metody iniekcji krystalicznej:

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie. Otwory o średnicy 20 mm wierci się co 10-15 cm w zależności od stanu zasolenia murów.
2. Otwory iniekcyjne zostają nawilżone wodą.
3. Wprowadzony zostaje preparat aktywacyjny wraz z dodatkiem cementu portlandzkiego.
4. Otwory zostają zaślepione zaprawą wraz z dodatkiem aktywatora.

Przeciwwilgociową izolację pionową wykonuje sie w następujący sposób:

Otwory iniekcyjne wierci się identycznie jak dla izolacji poziomej natomiast różnica polega na rozmieszczeniu otworów w płaszczyźnie izolowanej ściany od środka budynku lecz wielowarstwowo w formie siatki - od poziomu gruntu wokół budynku.

Iniekcja krystaliczna to najskuteczniejsza metoda osuszania!